Rabu, 27 Desember 2017

Bahasa Fiji dialek Suva


MULWALTO/16B/SOA

Bahasa Fiji dialek Suva, adalah salah satu dialek dari bahasa Fiji, yang berada di pulau Suva, Fiji. Bahasa Fiji dialek Suva ini tergolong ke dalam bahasa Malayo-Polinesia, yang masih berkerabat dengan bahasa Tonga, Samoa, Hawai, Maori, Rapa Nui, Rarotonga dan Tahiti.
Bahasa Fiji adalah bahasa yang dituturkan orang Fijian yang termasuk dalam bangsa Austronesia. Bahasa ini memiliki 450.000 penutur pertama bahasa, Yang lebih dari setengah penduduk Fiji, tetapi 200.000 penduduk lainnya menganggap Bahasa Fiji sebagai bahasa kedua mereka.

Klasifikasi Bahasa: Polynesian, Proto-Malayo dan Proto-Oceanic
Kamus sederhana bahasa Fiji Suva


- au                  = aku, saya
- baca               = cacing
- balavu           = panjang
- batabata        = dingin
- batimu           = gigi
- bibi                = berat
- bogi               = malam
- botona           = di bawah
- buina             = ekor
- buka              = api
- bula               = hidup
- butobuto       = kusam, tumpul
- ca                  = buruk, jahat
- cagi               = angin
- cagu              = bernapas
- cake               = di atas
- culacula         = menjahit
- dabe              = duduk
- dali                = tali
- daligamu       = telinga
- damudamu    = merah
- davo              = berbaring
- domomu        = leher
- donu              = benar, betul
- dra                 = darah
- drau ni ulumli = rambut
- drauna           = daun
- dredre           = tertawa
- drodro           = mengalir
- dromodromo = kuning
- duka              = kotor
- e so                = lain
- e vei              = mana?
- gata               = tajam
- gauna oqo     = tahu, mengerti
- gauni sala      = jalan / jalur
- gone              = anak
- gunu              = minum
- gusumu         = mulut
- ika                 = ikan
- iko                 = engkau
- ira tou            = mereka
- kama                         = membakar
- kana              = makan
- kata               = menggigit
- kau                = kayu / hutan
- kei tou           = kita
- kelia              = menggali
- ketemu          = perut
- koli                = anjing
- koya              = dia
- kubou            = merokok
- kuli ni yagomu = kulit
- kurukuru       = guntur
- kuyu              = debu
- lailai              = kecil
- lako mai        = datang
- lekaleka         = pendek
- levu               = besar
- ligamu           = tangan
- lise                 = kutu
- livaliva          = petir
- loaloa            = hitam
- loma              = dalam, di dalam
- lomalagi        = langit
- lutu                = jatuh
- makawa         = tua
- malai             = busuk
- mamaca         = kering
- mamare         = tipis
- manumanu vuka = burung
- marama         = wanita
- matamu         = mata
- matasawa      = abu
- matau            = kanan
- mate              = mati
- mawi             = kiri
- mila               = menggaruk
- mo boica       = mengendus, mencium
- mo domica    = mengisap
- mo iako         = berjalan
- mo kasiyi       = meludah
- mo kolata      = membagi
- mo labaka      = menekan
- mo lua           = muntah
- mo qalo         = berenang
- mo suaka       = menusuk, menembus
- mo tiloma      = membengkak
- mo tucake     = berdiri
- mo vakasama = berpikir
- mo viri           = membuang
- mo vuka        = terbang
- mo vuki         = mengubah arah/ belok
- mokuta          = memukul
- momoce        = tidur
- muri               = belakang
- na caya          = apa?
- na tamata      = orang / manusia
- namu             = nyamuk
- nukunuku      = pasir
- o                    = awan
- o cei              = siapa?
- oo                  = ini
- oya                = itu, jauh
- raba               = luas
- rabalailai        = sempit
- raica              = melihat
- rogoca           = mendengar
- sega               = tidak
- seni kau         = bunga
- siga                = hari
- somo bula      = takut
- sota               = daging
- suasua           = basah
- Sucuna          = susu, payudara
- sui                 = tulang
- tabana           = sayap
- tabana           = cabang
- tama              = ayah
- tataya            = memotong
- taucoko         = semua
- taura              = mengadakan
- tegu               = kabut
- tinamu           = ibu
- toro yani        = bulu
- turaga            = pria / laki-laki
- uca                = hujan
- ucumu           = hidung
- ulu                 = kepala
- ulu ni vanu    = hati
- uro                 = lemak / minyak
- uvuca            = meniup
- vakacava       = bagaimana?
- vakamatea     = membunuh
- vatu               = batu
- vavaku          = tebal
- viavia katakata = hangat
- vinaka           = baik
- voleka           = dekat
- vou                = baru
- vua ni kau     = buah
- vula               = bulan
- vulavula        = putih
- wadra            = bintang
- wai                = air
- wai tui           = garam
- wakanu         = akar
- wasawasa      = laut, pinjaman?
- wiliwili          = menghitung
- yabaki           = tahun
- yacamu          = nama
- yamemu        = lidah
- yava             = kaki
- yawa                         = jauh

Bilangan
- dua               = satu
- rua                 = dua
- tolu                = tiga
- va                  = empat
- lima               = li
Daftar pustaka
Amey.2009.CatatanSejarahBahsaFiji,(online),(http://coretansejarah.blogspot.com/2009/11/fiji.html), diaskes pada tanggal 14 november 2009.
Naruk, F.2 September 2014. Konstitusi Fiji. Cidadaun hlm, 7.
Foong & Bee.--. Bahasa Fiji.
Wikipedia.--. BahasaFiji, (online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Fiji

1 komentar: